Verleende vergunning: Strukton Rail BV

Dinsdag 3 oktober 2017

30 adressen, zie onder

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten - verleende vergunning: strukton rail bv. De betreffende lokatie ligt in de wijk Zuid in de buurt Wommels. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Littenseradiel en is gevestigd op Keatsebaen te Wommels.

Bekijk alle bekendmakingen in Wommels

Overheidsinstantie betrokken bij apv vergunning

Instantie
Gemeente Littenseradiel
Contact e-mail adres
info@littenseradiel.nl
E-mail adres
info@littenseradiel.nl
Telefoon
(0515)334444
Bezoekadres
Keatsebaen, 8731 BN WOMMELS
Correspondentie adres
Postbus 1, 8730 AA WOMMELS

Adres(sen) waar apv vergunning betrekking op heeft

Molewâl
8731 Wommels
De Tuolle
8735 Itens
Blaukeesje
8635 Boazum
Buorren
8636 Britswert
Opfeart
8637 Wiuwert
Molmawei
8641 Rien
De Heide
8642 Lytsewierrum
Trekwei
8731 Wommels
De Gaest
8732 Kûbaard
Hegenserleane
8733 Iens
Meilahuzen
8734 Easterein
Sânleansterdyk
8736 Reahûs
Tjebbingadyk
8737 Hidaard
Stelpdyk
8831 Winsum
Húns
8832 Húns
Leons
8833 Leons
Binnenbuorren
8834 Baard
Skrinserdyk
8835 Easterlittens
Alde Bayumerdyk
8841 Baaium
Stjelpdyk
8842 Wjelsryp
Laekwerterwei
8843 Spannum
Spyk
8844 Hinnaard
Toarnwerterleane
8845 Waaksens
Fûgelsangleane
9021 Easterwierrum
Seerp van Galemawei
9022 Mantgum
Fûns
9023 Jorwert
Hanialeane
9024 Weidum
Op'e terp
9025 Bears
Hegedyk
9026 Jellum
Hoptille
9027 Hilaard

Meer meldingen in deze omgeving

Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Hottingawei 13A en 13B het verbouwen van het voormalige kerkgebouw tot woning, appartement en gastenverblijf
Bekendmaking
Donderdag 11 juli 2019
Hottingawei 13, 8731AB Wommels

Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Hottingawei 13A en 13B het verbouwen van het voo...

Verleende evenementenvergunning U19.005882, Wommels
Bekendmaking
Donderdag 27 juni 2019
Geins 1, 8731CR Wommels

Verleende evenementenvergunning U19.005882, Wommels

Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Wommels, Hottingawei 13 het verbouwen van het voormalige kerkgebouw tot 2 woningen
Bekendmaking
Donderdag 13 juni 2019
Hottingawei 13, 8731AB Wommels

Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Wommels, Hottingawei 13 het verbouwen van het ...

Verleende evenementenvergunning U19.004804, Grasveld Terp te Wommels
Bekendmaking
Donderdag 6 juni 2019
Terp 28, 8731AZ Wommels

Verleende evenementenvergunning U19.004804, Grasveld Terp te Wommels

Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels,Skries naar Swynzerpaad en Saad naar Ljurk het plaatsen van 2 houten bruggen
Bekendmaking
Donderdag 16 mei 2019
Skries 21, 8731DG Wommels

Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels,Skries naar Swynzerpaad en Saad naar Ljurk het pl...

Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels,Skries naar Swynzerpaad en Saad naar Ljurk het plaatsen van 2 houten bruggen
Bekendmaking
Donderdag 16 mei 2019
Saad 12, 8731DD Wommels

Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels,Skries naar Swynzerpaad en Saad naar Ljurk het pl...

Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Walperterwei 8 het gebruiken van het pand in strijd met het bestemmingsplan
Bekendmaking
Donderdag 16 mei 2019
Walperterwei 8, 8731CC Wommels

Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, Walperterwei 8 het gebruiken van het pand in str...

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen, Wommels, Walperterwei 20 het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
Bekendmaking
Donderdag 16 mei 2019
Walperterwei 20, 8731CD Wommels

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen, Wommels, Walperterwei 20 het realiseren van een geslot...

Watervergunning WFN1904717 twee houten bruggen te Wommels
Bekendmaking
Dinsdag 7 mei 2019
Swynzerpaad 1, 8731BE Wommels

Watervergunning WFN1904717 twee houten bruggen te Wommels

Watervergunning WFN1904717 twee houten bruggen te Wommels
Bekendmaking
Dinsdag 7 mei 2019
Saad 5, 8731DC Wommels

Watervergunning WFN1904717 twee houten bruggen te Wommels

Direct een e-mail ontvangen bij nieuwe meldingen in deze regio?

Meld je dan GRATIS aan voor de Oozo Alert service voor Wommels

Instellen

Weten hoe eenvoudig het is om af te vallen? Zonder pillen en smeersels en zonder je in het zweet te werken!
Kijk op eenvoudig-afvallen.nl

© 2012 - 2019 OOZO.nl - info@oozo.nl - Gegevens verwijderen?