Privacy statement

Oozo B.V. respecteert de privacy van haar klanten en websitebezoekers en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement legt Oozo B.V. uit welke gegeven wij over u verwerken en met welk doel. Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Verantwoordelijke AVG

Oozo B.V., gevestigd aan de Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE te Hilversum, zal optreden als de verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Oozo B.V.?

Verstrekte gegevens

Oozo B.V. verzamelt de door u actief verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele nummer en faxnummer, financiële gegevens noodzakelijk voor  het doen van betalingen en informatie over de producten en diensten van Oozo B.V. die u hebt aangeschaft. We kunnen u ook vragen om andere informatie te verstrekken, zoals functie, titel, industriële branche, bedrijf/naam en land. Als u zich registreert, zullen wij u ook vragen een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen voor als u in de toekomst toegang wilt krijgen tot de desbetreffende website(s).

Klikgedrag

Oozo B.V. probeert op verschillende manieren haar dienstverlening te optimaliseren. Naast de door u verstrekte gegevens verzamelt, verwerkt en registreert Oozo B.V. gebruikersgegevens van ontvangers van Oozo B.V. nieuwsbrieven en van bezoekers van Oozo B.V. websites. Deze informatie wordt verzameld door middel van cookies. Verderop kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.

Faillissementsgegevens

Met betrekking tot websites van Oozo B.V. die informatie publiceren over faillissementen worden gegevens ontvangen en verwerkt afkomstig van het Centraal Insolventieregister (Nederland), het Staatsblad (België) , BODACC (Frankrijk) en Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (Spanje).

De wetgever heeft een afweging gemaakt om bepaalde informatie over insolventies (faillissementen, schuldsaneringen en surseances van betaling) openbaar te maken. Zij heeft daarbij de belangen van de direct betrokkenen, schuldeisers en het algemeen belang afgewogen. Onze websites voldoen aan deze wettelijke uitgangspunten. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met in achtneming van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Conform de regelgeving worden insolventies zes maanden na beëindiging of opheffing automatisch verwijderd van onze websites. Voor insolventies die vernietigd worden na gedaan verzet gebeurt dit direct na ontvangst van deze gegevens van de betreffende bron.

Bedrijfsgegevens op Oozo.nl

Op de Oozo B.V. website Oozo.nl publiceren wij bedrijfsgegevens. Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens en vallen daarmee niet onder de Algemene verordening gegevensbescherming. Conform de Handelswet zijn bedrijfsgegevens namelijk openbaar omdat een ieder in staat moet zijn te controleren waar een onderneming is gevestigd. Mochten uw bedrijfsgegevens niet correct of volledig zijn dan kunt u deze op de betreffende website zelf kosteloos aanpassen.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website te beveiligen) heeft Oozo B.V. bepaalde informatie nodig. Oozo B.V. verzamelt daarom automatisch gegeneerde informatie over uw (surf)gedrag tijdens uw gebruik van onze website. Deze informatie bestaat uit:

 • het type device (o.a. tablet of smartphone);
 • het IP-adres (en geolocatie) van uw randapparatuur;
 • het besturingssysteem dat uw device gebruikt;
 • de pagina’s die u bezoekt;
 • hoe u uw weg vindt op de website.

Voor welke doeleinden zal Oozo B.V. uw persoonsgegevens verwerken?

Oozo B.V. zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om u via de websites diensten aan te bieden;
 • om u de producten waarop u bent geabonneerd en/of die u heeft aangeschaft toe te zenden;
 • om uw betalingen voor de gekochte producten te verwerken;
 • om u berichten toe te sturen en contact met u op te nemen over de aangeboden en/of afgenomen diensten;
 • om u op de hoogte te houden van eigen, gelijksoortige producten en diensten van Oozo B.V. en haar moeder-, dochter- en zusterondernemingen;
 • om u te benaderen voor interessante acties, opiniepeilingen en promotionele kansspelen van Oozo B.V. en haar moeder-, dochter- en zusterondernemingen;
 • om u te benaderen voor interessante seminars en tentoonstellingen georganiseerd door Oozo B.V. en/of en haar moeder-, dochter- en zusterondernemingen;
 • om statistische gegevens op te kunnen stellen en de websites te beveiligen;
 • om u gratis voorzieningen te leveren;
 • om u berichten van derde partijen toe te zenden indien u daar voorafgaande toestemming voor heeft verleend;
 • om de diensten beter op uw wensen en interesses aan te laten sluiten door op basis van uw gebruik van de website een profiel van u op te stellen.

Gegevensverwerking en overdracht aan leden van de groep in het buitenland

Oozo B.V. kan uw persoonsgegevens verstrekken aan haar moeder-, dochter- en/of zustermaatschappijen voor de bovenstaande doeleinden. Uw persoonsgegevens worden eerst opgeslagen op servers van Oozo B.V. in Nederland en kunnen vervolgens worden overgedragen aan andere moeder-, dochter- en zustermaatschappijen van Oozo B.V.. Daarvandaan kunnen uw gegevens worden gedeeld met andere leden van Oozo B.V. voor de hierboven beschreven doeleinden.

We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Uw persoonsgegeven worden alleen aan moeder-, dochter- en zustermaatschappijen verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Gebruik van gegevens voor Direct Marketing doeleinden

Oozo B.V. zal de door u verstrekte en in een klantprofiel opgeslagen informatie gebruiken om u nieuwsbrieven van Oozo B.V. te sturen en aanbiedingen van een van de sites van Oozo B.V. B.V. waarvan Oozo B.V. denkt dat ze u zullen interesseren.

Bovendien is het zo dat als u akkoord gaat met het ontvangen van aanbiedingen van externe organisaties, uw persoonsgegevens bij Oozo B.V. blijven, die u de aanbiedingen van de derden zal sturen. Behalve in het hieronder uitgelegde geval met betrekking tot de levering van gratis voorzieningen, zullen uw persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan dergelijke externe organisaties.

Om u gratis voorzieningen te kunnen leveren, is het mogelijk dat Oozo B.V. uw persoonsgegevens en/of zakelijke informatie deelt met externe organisaties die partners zijn van Oozo B.V.. Deze externe organisaties kunnen binnen of buiten de Europese Unie gevestigd zijn. We zullen uw persoonsgegevens alleen met onze externe partnerorganisaties delen als u daarmee van tevoren uitdrukkelijk hebt toegestemd.

Oozo B.V. biedt u de mogelijkheid te allen tijde uw voorkeuren te wijzigen en zal u in elke nieuwsbrief of e-mail die u via elektronische weg wordt toegezonden herinneren aan de mogelijkheid om uw voorkeuren te wijzigen en om u af te melden voor verder ontvangst van e-mails.

Verstrekking van gegevens aan derden

Als Oozo B.V. of een onderdeel daarvan dat deze website beheert, verkocht wordt, dan zullen de relevante lijsten van geregistreerde bezoekers en andere persoonsgegevens van onze abonnees en gebruikers worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Oozo B.V. kan daarnaast uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres).

Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat Oozo B.V. uw persoonsgegevens verstrekt als Oozo B.V. hiertoe verplicht is als gevolg van een rechterlijk bevel of een andere wettelijke verplichting, een dagvaarding of een rechtszaak of als dat op een andere manier wettelijk verplicht is, of als we van mening zijn dat het noodzakelijk is ter verdediging van onze rechten, bijvoorbeeld om illegale activiteiten of inbreuken op ons beleid te voorkomen of te bestrijden.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Oozo B.V. deze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw personal computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van Oozo B.V.

Oozo B.V. maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren. Als het niet noodzakelijk is om persoonsgegevens in een cookie op te slaan, zal Oozo B.V. dat niet doen.

Cookies van derde partijen

Tracking cookies

Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven kunnen derden “tracking cookies” op uw computer plaatsen. Met behulp van deze cookies wordt bijgehouden welke pagina’s u bezoekt van het netwerk van Oozo B.V. en welke pagina’s u bezoekt uit het netwerk van de adverteerders. Ook worden uw kliks in de nieuwsbrief bijgehouden. Het klikgedrag van ontvangers van de nieuwsbrieven en bezoekers van websites van Oozo B.V. wordt bekeken om te bepalen voor welke specifieke onderdelen van nieuwsbrieven en de websites gebruikers belangstelling hebben. Op deze manier kunnen onze nieuwsbrieven en websites zoveel mogelijk worden afgestemd op en aangepast aan uw belangstelling, bijvoorbeeld door informatie in de volgorde van uw interesse te presenteren. Ook kan deze informatie gebruikt worden om een klantprofiel te maken en om de inhoud van diensten, nieuwsbrieven en aanbiedingen af te stemmen op zaken waar u belangstelling voor hebt.

Google Analytics cookies

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Via Google Analytics worden op deze website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google geanonimiseerd en versleuteld opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Advertising cookies

Om advertenties te serveren, wordt een cookie van DoubleClick geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond. Dit wordt ook wel een ‘frequency cap’ genoemd.

Social plug ins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug in kunt u – als u dat wilt – informatie op de website met anderen delen  dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op uw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Weten uitgevers door cookies wie ik ben?

Nee, zeker niet! Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw Apparaat en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Met cookies kunnen uitgevers dus alleen de computer herkennen en niet de gebruiker die er achter zit. Cookies kunnen ook niet worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail- of woonadres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen enkel verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.

Hoe gebruikt Oozo B.V. cookies?

Andere cookies gebruiken we voor statistische doeleinden. We meten bijvoorbeeld hoe vaak bezoekers op de site komen, welke artikelen goed gelezen worden, welke webbrowsers er gebruikt worden en welke zoektermen er bij een zoekmachine zijn ingevuld om onze websites te vinden. Hiermee kunnen we de websites zowel qua vorm als inhoud optimaliseren en verbeteren. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ze registreren dus niet wie u bent of wat uw emailadres is.

Tot slot worden op onze sites cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Ook die cookies registreren geen persoonsgegevens en zijn gekoppeld aan uw browser, niet aan u zelf. Deze cookies worden gebruikt om advertenties op de websites zo veel mogelijk af te stemmen op uw interesses. Ook dienen deze cookies soms om te onthouden dat u een bepaalde advertentie al heeft gezien. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat uitingen niet steeds opnieuw worden getoond aan dezelfde bezoeker.

Waarom zou ik cookies toestaan?

Cookies zijn een belangrijk instrument voor onze adverteerders om hun boodschap toe te snijden op uw interesses. Dat zorgt er voor dat wij voldoende inkomsten kunnen genereren om onze kwalitatief hoogwaardige websites gratis toegankelijk te houden voor onze bezoekers.

Het blokkeren van cookies zorgt er overigens niet voor dat u geen reclame meer te zien krijgt. De advertenties zijn alleen niet toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Hier kun u lezen hoe u verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Websites van derden

Op de websites van Oozo B.V. kunt u hyperlinks aantreffen waarmee u de website van Oozo B.V. verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Oozo B.V. heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement van Oozo B.V. heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Oozo B.V. zijn verkregen. Oozo B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten, websites en/of cookies van derden.

Op welke wijze worden uw persoonsgegevens beschermd?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van Oozo B.V.. Oozo B.V. zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaart Oozo B.V. uw persoonsgegevens?

Oozo B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Uw rechten

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens Oozo B.V. over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met Oozo B.V. door een mail te sturen naar info@oozo.nl of door uw verzoek te sturen aan Oozo B.V. B.V., Afdeling Privacy, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE te Hilversum. Oozo B.V. zal ten minste binnen vier weken aan u mededelen of Oozo B.V. persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt Oozo B.V.  u tevens een volledig overzicht van de persoonsgegevens die Oozo B.V. over u verwerkt.

U kunt Oozo B.V. aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Oozo B.V. zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, Oozo B.V. aan uw verzoek zal voldoen.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen in het Privacy Statement zullen op deze pagina worden geplaatst. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kunt u een e-mail sturen aan info[at]oozo.nl. Voor website specifieke vragen verzoeken wij u het e-mail adres te gebruiken dat op de betreffende website staat vermeld.

© 2012 - 2021 OOZO.nl - info@oozo.nl - Gegevens verwijderen? | Disclaimer | Privacy statement