Disclaimer

Oozo.nl geeft geen garanties omtrent - en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot - de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De informatie is uitsluitend indicatief en kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Oozo.nl (en eventuele partners) worden gewijzigd.

De informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. De afnemer van de informatie van de website mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Oozo.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico.

© 2012 - 2023 OOZO.nl - info@oozo.nl - Gegevens verwijderen? | Disclaimer | Privacy statement | Change consent