Oud beeldmateriaal uit Maasgouw

Onze beeldbank met historische foto's is inmiddels gevuld met meer dan een miljoen foto's, daterend vanaf ongeveer 1750 tot heden. Kijk snel welke foto's en ander oud beeldmateriaal wij hebben gevonden in Maasgouw.

1750

Donderdag 27 april 2023

Donderdag 20 oktober 2022

Foto uit Laak

Villa Buitenhof biedt al sinds tien jaar dagverzorging aan ouderen. Om dit heuglijke feit te vieren, was er op zaterdag een open dag. Clienten en medewerkers van Villa Buitenhof waren aanwezig om wat over de thuiszorg te vertellen. Quote (een van de medewerkers/clienten) Thuiszorg Eemland streeft naar meerdere dagen dagverzorging. Ouderen kunnen zo nog vaker met leeftijdsgenoten in contact komen en samen allerlei activiteiten doen. Quote... De verzorging staat in het teken van gezelligheid en ontspanning. De begeleiding wordt verzorgd door Stichting Thuiszorg Eemland, in samenwerking met stichting Welzijn ouderen Leusden en Laak en Eem.

Foto uit Laak

De bewoners van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis uit Amersfoort zullen in 2008 gaan verhuizen naar de wijk Vathorst. In het begin van deze maand zijn de bewoners en familieleden al ingelicht over de plannen en kunnen zich daar dan ook alvast op voorbereiden. Quote: 4:53 - 5:18 EW: Het probleem. LW: toekomst in te gaan. Veel bewoners zitten al jaren in het St. Pieters gasthuis en hoeven naar mening niet per sé weg. Quote bewoner: 11:04 - 11:27 De nieuwe locatie zal voor meer individuele ruimte zorgen en dat is voor veel bewoners toch wel een fijne gedachte: Quote: 6:35 - 6:58 EW: Veel bewoners. LW: onze mensen. Toch maar even kijken wat de de bewoners er zelf van vinden. Quote bewoners: 11:55 - 12:23 EW: ik woon LW: he? 14:23 - 14:42 EW: maakt niet uit LW: wat lopen betreft 17:07 - 17:36 EW: vraag Bert. LW: bijzonder goed De bewoners zijn in het algemeen vrij positief over de nieuwe locatie. De nieuwe locatie komt te liggen bij het woongebied de Laak in Vathorst en vormt daar een eigen stadsdeel. Binnenkort zal er voor belangstellenden meer informatie komen over de invulling van het nieuwe verzorgtehuis.

Foto uit Laak van medio 1980
1980-05-28

Omroeppastor Jan ter Laak.

Woensdag 19 oktober 2022

Foto uit Hoogland (tot 1974) van 1942
1942 - 1950

Bladzijde uit het fotoalbum "Beoosten de Eem", dat gewijd is aan de ruilverkaveling in dat gebied. Vier foto's over de slechte afwatering via de Laak. Het hoge water tast bruggen aan, overstroomt het land, verzwakt de kaden en maakt wegen onbegaanbaar.

Foto uit Laak

Kabelexploitant Casema en de gemeente Amersfoort kunnen van start met de aanleg van een glasvezelnet voor bedrijven en organisaties. Er hebben zich 25 gegadigden gemeld voor BreedNet Amersfoort, het netwerk dat onder andere supersnelle internetverbindingen aanbiedt. BreedNet Amersfoort is een initiaitief van de gemeente Amersfoort, die op die manier het plaatselijke bedrijfsleven de mogelijkheid wil geven gebruik te maken van de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitale communicatie. Voorwaarde voor de start van BreedNet was dat tenminste 25 organisaties zich zouden aanmelden. De 25 gegadigden die zich bij het initiatief hebben aangesloten, hebben 46 locaties. Het gaat niet alleen om bedrijven, maar ook om maatschappelijke instellingen, zoals de bibliotheek, een aantal scholen en bijvoorbeeld de Zorggroep Laak en Eemhoven. De verrwachting is, dat nu begonnen kan worden met de aanleg van BreedNet er meer instelingen zioch zullen aansluiten bij het initiatief. In het derde kwartaal van dit jaar moet het netwerk operationeel zijn.

Foto uit Laak

De gemeente ontwikkelt samen met 60 deelnemers een visie voor de toekomstige ontwikkeling van Vathorst West en Noord. Uit een eerste creatieve sessie zijn vier scenario's gekomen die tijdens de gemeenteraads- vergadering van 8 juli worden gepeild. Duurzaamheid en diversiteit zijn de hoofdthema's in de scenario's. De ligging van beide gebieden vraagt om een zorgvuldige invulling. Vathorst Noord is het gebied boven het riviertje de Laak en ligt in het overgangsgebied van het Nationaal Landschap. Dit zal een groen recreatief gebied blijven. In Vathorst West komen maximaal 3000 woningen. In de tweede creatieve sessie op 24 september worden de vier scenario's verder uitgewerkt.

Maandag 17 oktober 2022

Foto uit Linne van 1930
01-01-1930 - 31-12-1935

Afbeelding van een baggerschuit van de N.S. in de Maas bij de grinderij Linne te Linne.

Zondag 16 oktober 2022

Foto uit Linne van 1934
01-01-1934 - 31-12-1934

Gezicht op de installatie voor de overslag van grind van schepen op spoorwagons van de N.S. bij Grinderij Linne te Linne

Foto uit Linne van 1956
01-08-1956 - 31-08-1956

Afbeelding van een baggermolen voor het baggeren van grind en een sleepboot van de N.S. bij Grinderij Linne te Linne.

Foto uit Linne van 1956
01-08-1956 - 31-08-1956

Gezicht op de overslaginstallaties voor grind van schepen op spoorwagons van de N.S. bij Grinderij Linne te Linne.

Foto uit Linne van 1956
01-08-1956 - 31-08-1956

Gezicht op de overslaginstallaties voor grind van schepen op spoorwagons van de N.S. bij Grinderij Linne te Linne.

Foto uit Linne van 1910
01-01-1910 - 31-12-1919

Afbeelding van een baggerschuit voor het baggeren van grind voor de N.S. bij Grinderij Linne te Linne.

© 2012 - 2024 OOZO.nl - info@oozo.nl - Gegevens verwijderen? | Disclaimer | Privacy statement